zanimljiv

Pronađite svoj najbliži poštanski pretinac

Web mjesto Lokacije poštanskih sandučića objedinjuje USPS kutije za prikupljanje (plave kutije) u spremište koje se može pretraživati, omogućujući vam da pronađete poštanski sandučić koji vam je najbliži po poštanski broj.

Bilo bi lijepo sakupljanje karata s ovim podacima, ali nisam uspio pronaći ništa takvo, pa je u međuvremenu ovaj lokator poštanskih sandučića izvrstan način pronalaska najbližeg poštanskog sandučića u vašem području (činilo se da ima obuhvatio sve poštanske sandučiće za koje znam u svom području).

Lokacija poštanskih sandučića: Lokacije poštanskih sandučića USPS-a širom Amerike [payphone-project.com]