korisni članci

Pristupite klasičnim Google kartama kroz ovaj URL

Ako niste ljubitelj najnovije verzije Google Maps, Google operativni sustav pronašao je brz način pristupa staroj verziji karata sa starog URL-a.

Da biste došli do klasičnih karata, idite na //www.google.com/local. Iz bilo kojeg razloga, stari lokalni lokalni URL prikazuje stariju verziju Karte. Isto tako, uvijek možete kliknuti ikonu upitnika u novim Google kartama i odabrati "Povratak na klasične Google karte". Ako vam se na Google Maps previše naduva ili imaju jake karakteristike, klasični Karte mogu učiniti trik.

Kratki URL za klasične Google karte | Google operativni sustav