korisni članci

Neka YouTube zvuk reproducira na iPhoneu s više zadataka

Ako isključite zaslon dok se reproducira YouTube videozapis, on će se zaustaviti. To se događa bez obzira da li koristite ugrađenu aplikaciju YouTube ili web-aplikaciju YouTube (m.youtube.com).

No postoji način da nastavite reprodukciju videozapisa (samo audio) i zaključate telefon ako koristite YouTube Web aplikaciju.

  1. Pokrenite videozapis u web-aplikaciji.
  2. Jednom pritisnite početnu tipku. Ovo će napustiti Safari i zaustaviti reprodukciju.
  3. Dvaput dodirnite početnu tipku. Tako će se prikazati dok (sa svim trenutačno pokrenutim programima).
  4. Dodirnite dok s jednim prstom i pomaknite ga udesno da biste otkrili pozadinske audio kontrole. Na desnoj će strani biti jedna ikona koja odgovara onom programu koji ste zadnji put koristili s pozadinskim zvukom - u ovom slučaju Safari.
  5. Pritisnite gumb za reprodukciju. Zvuk s vašeg YouTube videozapisa nastavit će se s reprodukcijom, a zatim možete zaključati telefon (isključiti zaslon), prebaciti se na neku drugu aplikaciju ili raditi sve što želite i nastavit će se reproducirati u pozadini.

Ovaj trik funkcionira i ako ste upravo završili s gledanjem videozapisa u Web aplikaciji - pokrenut će zvuk ispočetka.