korisni članci

Mapirajte frekvenciju svog imena širom svijeta

Otkrijte u kojim se zemljama vaše prezime najčešće nalazi i pretražuje i preslikava svjetska imena javnih profilera. Unesite svoje prezime i dobit ćete kartu svijeta sa zemljama u kojima je vaše ime najčešće obojeno. Ne iznenađuje da moje prezime ima najveću učestalost na milijun ljudi u Italiji, Argentini (gdje ima mnogo Talijana), a zatim američki javni profiler također će navesti glavne regije (za moje ime prvo Vermont, zatim New York) i najčešća imena (za moje ime, Lucia, zatim Paola, pa James). Kao što ovaj korisnik MetaFiltera ističe, ovo je sjajno sredstvo za istraživanje imena koje ćete koristiti zajedno s NameVoyager-om.

Profiler svjetskih imena [via Waxy]